Lektorský kurz 2024
vedený MgA. Martinou Pavlíkovou

Lektorský kurz vedený profesionální lektorkou MgA. Martinou Pavlíkovou bude zahájen společnou mší svatou v pátek 11. října v 18 hodin. Po mši svaté bude pokračovat zhruba dvouhodinovou přednáškou v kostele, představující významnou službu lektora ve farnosti v kontextu zodpovědnosti při předávání Božího slova. Tato teoretická část bude také věnována mluvenému projevu jako prostředku srozumitelného a kvalitního předávání Božího slova.

Pokračovat se bude následující sobotu 12. října na faře. Kurz bude pouze dopoledne, kdy budou přihlášení lektoři rozděleni do skupin (viz tabulka přihlášení). Zde pak bude probíhat praktická část kurzu, ve které budou účastníci pronikat do mluvené podoby českého jazyka v kontextu pravidel spisovné výslovnosti, hlasovou technikou a mluvní technikou. Toto vše má sloužit k jasnému a srozumitelnému předávání myšlenek daného textu Písma.

Prosíme všechny zájemce, aby se závazně zapsali do tabulky jednotlivých skupin. V případě potřeby dalších podrobnějších informací kontaktujte otce Pavla Svobodu nebo Boženu Flajšingerovou.

Přihlásit na kurz se můžete zapsáním vašeho jména do některé skupiny v tabulce. Informace: přihlášení ještě není k dispozici, odkaz sem bude doplněn 1.7.