Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 14.04. do 21.04.2024 - 16. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
14.04.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Újezd
za živou a zemřelou rodinu Hrubých a Kachlířovu
09:30
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
za rodiče Hladkých, syna Františka, živou a zemřelou rodinu
Pondělí
15.04.
pondělí 3. velikonočního týdne 18:00
Žatčany
za Marii a Karla Svobodovy, sourozence a živou rodinu
Úterý
16.04.
úterý 3. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
Středa
17.04.
středa 3. velikonočního týdne 18:00
Újezd
na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc.
Čtvrtek
18.04.
čtvrtek 3. velikonočního týdne 13:30
Újezd
mše sv. v Domově u Františka
18:00
Žatčany
za zemřelou Xeňu
Pátek
19.04.
pátek 3. velikonočního týdne 18:00
Újezd
za zemřelé rodiče Maškovy, Lískovy a živou rodinu
Sobota
20.04.
sobota 3. velikonočního týdne 08:00
Újezd
za Boženu Zavadilovou, rodiče, živou a zemřelou rodinu.
Neděle
21.04.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Újezd
za rodiče Hradovy, syna, vnučku, živou a zemřelou rodinu
09:30
Žatčany
za manžele Petlákovy, syna, dvě dcery a živou rodinu
11:00
Újezd
za Romana Muselíka, živou a zemřelou rodinu

ÚJEZD:

Minulou neděli se konala sbírka na Charitu, vybralo se 17220 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Děkuji všem, kteří přinesli Postničky. Za Újezd a Žatčany v nich bylo dohromady 5544 Kč.

Společenství Modlitby matek vás dnes zve do farní kavárny.
Zahájíme v 15:30 svátostným požehnáním v kostele a pak budeme pokračovat v přátelském setkání na faře.

V úterý v 19 hod se koná setkání pastorační rady.

Příprava dětí na 1. svaté přijímání pokračuje ve středu v 17 hod. v kostele.

V neděli 21. dubna přijme svátost křtu Anna Veronika Cupáková.

Ve středu 24. dubna v 19 hod. bude na faře setkání KOMPAS klubu.

Večer chval v Telnici bude ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 19 hodin.

V sobotu 27.dubna ve 14 budou mít v našem kostele svatbu Terezie Jenišová a Alan Bralla.

Pozvání na další zajímavé akce najdete na vývěsce před kostelem.

- - - - - - - -

* Diecézní ministrantská pouť se koná 27. dubna 2024 v benediktinském klášteře v Rajhradě. Sraz ministrantů je v 7:20 u kostela.

V sobotu 4. května bude výlet rodin s dětmi na Vysočinu. Informace jsou ve vývěsce a na webu.

Výlet dětí z náboženství bude ve čtvrtek 16. května.

První svaté přijímání bude v neděli 2. června.

Farní den se uskuteční v neděli 9. června. Začneme mší svatou ve 14 hod a pak bude program pokračovat na farním dvoře.

 

ŽATČANY:

Minulou neděli se konala sbírka na Charitu, vybralo se 7550 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Děkuji všem, kteří přinesli Postničky. Za Újezd a Žatčany v nich bylo dohromady 5544 Kč.

Dnes odpoledne jste zváni do farní kavárny v Újezdě. Začíná se v 15:30 požehnáním v kostele a pak pokračuje přátelské setkání na faře.

První svaté přijímání se uskuteční v neděli 9. června. Toto datum bylo stanoveno na základě přání rodin dětí.

V neděli 9. června odpoledne jste zváni do Újezda na společný farní den. Začínáme mší svatou ve 14 hod.

 - - - - - -

Slavnostní vysvěcení nové kaple Panny Marie bolestné v Nesvačilce bude ve středu 8. května ve 14 hod.

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem uskuteční v sobotu 18. 5. 2024 v Třebíči. 

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY