Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 10.12. do 17.12.2023 - 50. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
10.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
na úmysl dárce
11:00
Újezd
za syna a rodiče Řičánkovy, živou a zemřelou rodinu Václavikovu
Pondělí
11.12.
sv. Damasa I., papeže 06:30
Újezd
( volná intence )
18:00
Žatčany
za Oldřicha Zapoměla, manželku a duše v očistci
Úterý
12.12.
Panny Marie Guadalupské Dnes mše sv. není
Středa
13.12.
památka sv. Lucie, panny a mučednice 18:00
Újezd
za živou a zemřelou rodinu Marešovu a Muricovu
Čtvrtek
14.12.
památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 06:30
Újezd
( volná intence )
18:00
Žatčany
Poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
Pátek
15.12.
pátek 2. adventního týdne 18:00
Újezd
za spásu duší zemřelých a duše v očistci
Sobota
16.12.
sobota 2. adventního týdne 08:00
Újezd
za zemřelé rodiny Žampachovu, Kuglerovu, Dostálovu, Koblížkovu, Makovskou, Blechovu, Lipovskou a za živou rodinu a duše v očistci
Neděle
17.12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete) 08:00
Újezd
za rodiče Hladkých a syna Františka
09:30
Žatčany
za rodiče Čumpovy, syna Jana a celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
11:00
Újezd
za Karla a Marii Svobodovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

ÚJEZD:

Srdečně zveme všechny farníky na Roráty, které bývají v PO a ve ČT v 6:30. Pokud si děti s sebou vezmou lucerničky, budeme moc rádi. Lucerničky se mohou připojit na začátku mše svaté k průvodu. Po mši svaté jste zváni na společnou snídani na oratoř.

V Adventu Panna Maria putuje po našich rodinách. Prosíme o včasné předání následující rodině.

Klub seniorů bude ve středu v 15 hodin na faře.

 

Ve čtvrtek ve 13:30 bude mše sv. v Domově u Františka. Od 13 hod. je příležitost ke svátosti smíření.

V pátek 15.12. bude mít v našem kostele koncert pěvecká skupina Tónika. Začátek ve 20 hod. Bližší informace najdete na plakátku nebo na webu.

Příští neděli, tzn. 17. prosince, bude mši sv. v 11 hod. sloužit novokněz o. Tomáš Zámečník.
Na konci mše svaté skauti přinesou Betlémské světlo, které bude požehnáno. A poté bude novokněz udělovat novokněžské požehnání.

Příští neděli od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi.

Možná jste si všimli, že vzadu v kostele se objevil platební terminál. Podobné terminály se asi budou postupně objevovat i v dalších kostelích. Je to z toho důvodu, že někteří lidé dnes už u sebe hotovost téměř nenosí. Jiní si zase třeba zapomenou vzít s sebou peníze na vyhlášenou sbírku, ale mobil či kartu u sebe mají.
Pomocí terminálu je možné bezhotovostně přispět na potřeby farnosti, částka je převedena na účet farnosti. Je to do určité míry také ulehčení práce, protože příspěvek ve formě hotovosti se musí počítat a pak ukládat na účet. Příspěvek z terminálu jde na účet přímo.

V pátek 22. prosince bude chystání kostela na Vánoční svátky. Úklid kostela tedy bude až v sobotu.

Pokud by někdo chtěl nabídnout vánoční strom do kostela, může se přihlásit u Pavla Blažka.

 

ŽATČANY:

Srdečně zveme všechny farníky na Roráty, které bývají v PO a ve ČT v 6:30 v Újezdě. Pokud si děti s sebou vezmou lucerničky, budeme moc rádi. Lucerničky se mohou připojit na začátku mše svaté k průvodu. Po mši svaté jste zváni na společnou snídani na oratoř.

Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi:
Dnes od 15 hod zde v kostele. Přijede také otec Oldřich Chocholáč z Telnice.
Příští neděli, tzn. 17.12. od 15 hod v Újezdě.
Ve čtvrtek 21.12. od 17 hod. zde v kostele. Bude tu opět otec Oldřich z Telnice.

Klub seniorů bude ve středu v 15 hodin na faře v Újezdě.

V pátek 15.12. bude mít v kostele v Újezdě koncert pěvecká skupina Tónika. Začátek ve 20 hod. Bližší informace najdete na plakátku nebo na webu.

Zveme všechny ochotné muže na vánoční přípravu kostela, která se uskuteční příští sobotu tj. 16. prosince od 9,00 hodin.

Prosíme ochotné ženy, zejména mladší, aby se zapojily do pravidelného týdenního úklidu našeho kostela. Nahlaste se, prosím, u paní Vladimíry Sedláčkové. Pán Bůh zaplať za vaši službu pro kostel.