Benefiční koncert
v kapli Panny Marie Bolestné
v Nesvačilce