Farní rada

Farní rada

Složení farní rady

v roce 2024

 

Jméno
Pavel Blažek
Pavel Fasora
Božena Flajšingerová
Dominik Hladký
Bohdan Hladký ml.
Bohdan Hladký st.
Václav Jašek
Jiří Jeniš
Tomáš Kaňa
Marie Kozáková
Radek Mezuláník
Stanislav Pospíšil ml.
Pavel Svoboda
Lucie Vévarová
Ondřej Životský

Zápisy z Farní rady