ŽIVOT V DUCHU

Zveme vás na seminář Život v Duchu, který bude probíhat od 5. října v Telnici. Jedná se o 9 setkání, která jsou zaměřena na prohloubení víry. Seminář je určen všem pokřtěným, kteří chtějí upevnit svůj vztah s Pánem.  
Seminář vznikl v misijních podmínkách v Africe. Jeho autorem je P. Ernst Sievers.
Seminář je vhodný pro všechny věkové kategorie od 18 let.
Přihlašování a bližší informace v září.
Kontaktní osobou pro farnosti Újezd u Brna a Žatčany je Martina Treterová ([email protected])